Zakres działalności

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w zakresie zagadnień prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, pracy oraz prawa administracyjnego, obsługi projektów inwestycyjnych oraz projektów z zakresu restrukturyzacji podmiotowych i przedmiotowych przedsiębiorstw i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:

Zajmując się na co dzień złożonymi operacjami prawnymi mamy doświadczenie w ocenie ryzyk prawnych związanych z proponowanymi rozwiązaniami, podchodząc do prowadzonych spraw w sposób indywidualny i kreatywny, czego wynikiem są proponowane często Klientom alternatywne warianty postępowania w powierzonych nam sprawach, dostosowywane do zmieniającej się w toku sprawy sytuacji faktycznej. Szczególny nacisk kładziemy w każdym przypadku na kwestię optymalizacji podatkowej podejmowanych działań, a każda z powierzonych nam spraw podlega analizie pod kątem zagrożeń oraz możliwości optymalizacji obciążeń publicznoprawnych.

Kontakt z kancelarią

ul. Za Bramką 12A/3, 61-842 Poznań
tel. (061) 221 48 36,    
fax. (061) 221 48 37
e-mail: kancelaria@pwzlegal.pl