Wynagrodzenie

Szczególny charakter stosunków łączących Klienta z Jego prawnikiem wymaga bezwzględnej rzetelności we wzajemnych rozliczeniach. Z tego też powodu nasi Klienci informowani są na bieżąco i w sposób szczegółowy o poświęconym Ich sprawom czasie i podjętych czynnościach. Kancelaria określa bowiem swe wynagrodzenie w oparciu o spędzony efektywnie czas pracy nad realizacją danego zlecenia.

W rozliczeniach z Klientami stosujemy także atrakcyjne systemy wynagrodzeń oparte na indywidualnie ustalanych ryczałtach za prowadzenie danej sprawy, rodzaju spraw, czy też ryczałtach miesięcznych z limitem godzin.

Ponadto proponujemy atrakcyjny system wynagrodzenia w przypadku zlecanych Kancelarii spraw windykacyjnych (zarówno na etapie sądowym jak i egzekucyjnym). Elastyczne podejście do kwestii wynagrodzenia pozwala na dostosowanie tego aspektu współpracy do indywidualnych oczekiwań i potrzeb każdego z naszych Klientów.

Kontakt z kancelarią

ul. Za Bramką 12A/3, 61-842 Poznań
tel. (061) 221 48 36,    
fax. (061) 221 48 37
e-mail: kancelaria@pwzlegal.pl