Partnerzy

Piotr Pogodziński

Partner zarządzający Kancelarii.
Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego. Jest również autorem artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz organizatorem i wykładowcą na wielu konferencjach organizowanych dla przedsiębiorców francuskich. Ma także duże doświadczenie w zakresie doradztwa w procesach budowlanych oraz w zakresie ochrony środowiska, w szczególności uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych dla dużych przedsięwzięć. W Kancelarii odpowiedzialny jest za promocję oraz public relations.

Piotr Witkowski

Partner Kancelarii. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz praktyki ogólno prawnej, jest specjalistą w zakresie prawa podatkowego, dewizowego i celnego. Przed rozpoczęciem praktyki radcy prawnego zdobył kilkuletnie doświadczenie w pracy zespołu d/s orzecznictwa poznańskiej Izby Skarbowej. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i wykładowcą konferencji poświęconych prawu podatkowemu. Ma duże doświadczenie w zakresie zagadnień podatkowych i księgowych związanych z przekształceniami przedsiębiorstw oraz reprezentowaniu klientów w sprawach podatkowych i celnych przed organami podatkowymi i celnymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Zgliński

Partner Kancelarii. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz prawie autorskim. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza prowadzi wykłady z zakresu prawa autorskiego i prawa gospodarczego. Jest współautorem publikacji z zakresu prawa handlowego, także współorganizatorem i wykładowcą prezentacji i konferencji dotyczących m. in. restrukturyzacji spółek oraz problematyki działalności i odpowiedzialności członków zarządu. Ma bogate doświadczenie w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów spółek, transakcjach zbycia przedsiębiorstw oraz złożonych procesów restrukturyzacji struktur holdingowych. W Kancelarii odpowiedzialny jest także za postępowania w sprawach rejestrowych.